Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan få ett jobb direkt efter examen. När du tar examen är du undersköterska.

I programmet studerar du teori och praktik för att jobba med fysisk och psykisk omvårdnad av människor. Du får lära dig att ge vård och omsorg till de som behöver det. Du får också lära dig om hur man bevarar och återställer människors hälsa.

I detta yrke är det viktigt med demokratiska värderingar om människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Du får träna dig i att lösa problem och agera både självständigt och i samarbete med andra. Du får också träna dig i att planera, dokumentera och utvärdera det arbete som du gör.

Du gör femton veckors praktik under din studietid för att träna dig i yrket och få de färdigheter som du behöver.

Vi är anslutna till VO-college vilket garanterar kvaliteten på din utbildning.

Du behöver lägga till En6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100

Programgemensamma kurser

Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Specialpedagogik 1 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Programfördjupningskurser

Yrkesutgång Undersköterska
Akutsjukvård 200
Medicin 2 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100

Gymnasiearbete

100

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val.
För dig som inte är behörig, läs mer under Introduktionsprogram.

För mer information besök vår hemsida på www.citygymnasiet.com