Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Du studerar historia, religion, samhällskunskap och psykologi för att få en djupare förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som formar det.

Du får också lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt med ett kritiskt öga till olika faktakällor.

Vi har två inriktningar:

Beteendevetenskap

Den här inriktningen fokuserar på människors utveckling och uppförande, i olika grupperingar och sammanhang.

Samhällsvetenskap

Den här inriktningen fokuserar på samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1 100
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100

Programgemensamma kurser

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser

Inriktning Samhällsvetenskap
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Historia 2a 100
Internationell ekonomi 100
Ledarskap och organisation 100
Engelska 7 eller annat val 100
Eget val 100
Inriktning Beteendevetenskap 100
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Människors miljöer 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 eller annat val 100

Programfördjupningskurser

Geografi 1 (för sambet) 100
Ledarskap och organisation (för samsam) 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100

Gymnasiearbete

100

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

För mer information besök vår hemsida på www.citygymnasiet.com