Naturvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du studerar matematik, biologi, fysik och kemi för att kunna förstå och analysera de processer och naturlagar som formar vår värld. Du får också lära dig ett vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt med kritiskt öga till olika faktakällor och vikten av att arbeta systematiskt för att prova och utvärdera olika teorier inom naturvetenskapen.

Vi har två inriktningar:

Naturvetenskap

Den här inriktningen fördjupar ännu mer på matematik, biologi, fysik och kemi i fortsättnings- och specialiseringskurser.

Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen breddar din kompetens genom att inkludera och kombinera naturvetenskap, geografi och samhällskunskap.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100

Programgemensamma kurser

Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningskurser

Naturvetenskap
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2 eller Fysik 2 eller Kemi 2 100

Gymnasiearbete

100

Programfördjupning

Här kan du välja mellan många olika kurser, t ex
Biologi, Fysik eller Kemi 3 100
Matematik 5 100
Matematik-specialisering 100
Historia 2a 100
Internationell ekonomi 100
Engelska 7 100

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

För mer information besök vår hemsida på www.citygymnasiet.com