Hotell- och Turismprogrammet

Yrkesprogram

Hotell- och Turismprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får en yrkesexamen efter avklarad gymnasietid. Du kan välja mellan yrkesutgång Hotelladministratör och yrkesutgång Guide och reseledare. Efter examen kan du, beroende på inriktning, jobba med alla arbeten inom hotell- eller turistbranschen.

I programmet studerar du teori och praktik för att lära dig hantera alla situationer inom hotell- och turistnäringen med ett professionellt bemötande av kunder. Inom dessa yrken är det viktigt med service, positivt bemötande och goda språkkunskaper.

Du gör under din studietid 15 veckors praktik för att träna dig i yrket och ytterligare utveckla de färdigheter du behöver. Om du läser 4 steg språk kan du få göra din avslutande praktik utomlands. Vill du ha behörighet till högskolan, så behöver du läsa till 2 steg Svenska eller Svenska som andraspråk.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 20
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100

Programgemensamma kurser

Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Logi 100
Konferens och evenemang 100
Service och bemötande 1 100
Besöksnäringen 100
Resmål och resvägar 100

Inriktning och programfördjupning

Yrkesutgång Hotelladministratör
Frukost och bufféservering 100
Reception 1 100
Reception 2 100
Konferens 1 100
Våningsservice 1 100
Administration 1 100
Marknadsföring och försäljning 100
+ eget val 200
Yrkesutgång Guide & reseledare
Aktiviteter och upplevelser 100
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Reception 1 100
Värdskap på resmålet 100
Guide och reseledare 100
+ eget val 200

Gymnasiearbete

100

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val.
För dig som inte är behörig, läs mer under Introduktionsprogram.

För mer information besök vår hemsida på www.citygymnasiet.com