Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesprogram

Inriktning socialt arbete

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram.

Det betyder att du kan få ett jobb direkt efter examen.

I programmet studerar du teori och praktik för att jobba med människor. Du får lära dig att samarbeta och kommunicera och du får också lära dig om hälsa, levnadsvanor och psykologi.

Du gör femton veckors praktik under din studietid för att träna dig i yrket och få de färdigheter som du behöver.

Du har möjlighet att välja vilket yrke som du kommer att studera till:

Personlig assistent

En personlig assistent jobbar med att stötta och hjälpa en person som har funktionshinder så att han eller hon kan fungera normalt i samhället. Jobbet kan variera väldigt mycket beroende på vilka olika behov som finns.

Väktare

En väktare jobbar med bevakning och säkerhet åt olikaföretag. Väktarjobb kan innebära nattarbete medmycket ensamarbete, men det kan också innebära bevakning av personer som passerar in och ut ur ett område, butiksbevakning, värdetransporter eller larmoch ledningscentral.

För att få genomföra utbildningen ställs krav på att du har godkända studieresultat, godkänd närvaronivå och att du inte finns i Polisens belastningsregister.

Du behöver lägga till En6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100

Programgemensamma kurser

Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100

Inriktningskurser

Socialt arbete 200
Sociologi 100

Programfördjupningskurser

Yrkesutgång väktare
Akut omhändertagande 100
Bevakning och säkerhet 300
Vardagsolyckor 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100
Yrkesutgång personlig assistent
Grundläggande vård och omsorg 100
Vardagsolyckor 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100
Akut omhändertagande 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100

Gymnasiearbete

100

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val.
För dig som inte är behörig, läs mer under Introduktionsprogram.

För mer information besök vår hemsida på www.citygymnasiet.com