Så hedrade Citygymnasiet FN-dagen

2018-10-25 - Kjell Eriksson

Hela skolan spelade FN-förbundets spel 'Rätt åt alla' på FN-dagen. Vad är en rättighet? Är några rättigheter viktigare än andra? Angeläget att prata om.

Varje elevgrupp diskuterade 25 olika rättigheter, Spelet gick ut på att grupperna - i fantasilandet Botania - efter ett 'regeringsbeslut' först skulle ta bort nio rättigheter, därefter ytterligare åtta. Varje grupp måste ENAS om vilka rättigheter som skulle bort. Målsättningen var att skapa skarpa tankar kring våra rättigheter och vad som är kärnan i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Efter en dag av diskussioner och en hel del ökad klarhet bjöd elever från Hotell och restaurangprogrammet på fika. SUCCÉ!!

Så firade Citygy,mnasiet FN-dagen
Så firade Citygy,mnasiet FN-dagen

Är du redo att se världen?

Här gör du enklast din ansökan till Västerås Citygymnasium. Skriv ut, fyll i, skicka in och du är på väg.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!