Den interkulturella pedagogiken - en studiedag som ger kraft

2018-08-10 - Kjell Eriksson

Hur tar vi tillvara elevers och vuxnas olika erfarenheter i undervisningen, så att det blir en gynnsam faktor framåt?

Inför höstterminens arbete ledde universitetslektor Maria Borgström från Stockholms universitet en värdefull studiedag för oss lärare på Citygymnasiet kring interkulturell pedagogik. Hur tar vi tillvara och vinner kraft ur elevers och lärares olika erfarenheter, från olika länder, olika kulturer och olika tidsperioder? Dagen gav livliga diskussioner utifrån pedagogernas olika erfarenheter och utgångspunkter.

Den interkulturella pedagogiken - en studiedag som ger kraft


Den interkulturella pedagogiken - en studiedag som ger kraftÄr du redo att se världen?

Här gör du enklast din ansökan till Västerås Citygymnasium. Skriv ut, fyll i, skicka in och du är på väg.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!